Management


Management Advies is voor degenen die behoefte hebben aan een second opinion of een reflecterend gesprek over management, beleid of cultuur in de eigen organisatie. Management Advies richt zich op meerdere niveaus, zowel op het eigen functioneren maar ook op de inhoud van beleidsbeslissingen en management keuzes.

Advies wat betreft het eigen functioneren is vergelijkbaar met Mental Coaching, maar dan specifiek afgestemd op de managementpraktijk of werksituatie. Advies wat betreft de inhoud varieert van casusbehandeling, het bespreken van concrete vraagstukken en beslissingen, tot en met het analyseren van beleidsvisies.

Doelgroep: leidinggevenden en managers.

Tarief
Wij werken met een Sociaal Tarievenstelsel. Dat betekent dat je betaalt op basis van je inkomen. Verdien je minder, betaal je minder. Verdien je meer, betaal je meer. Het minimumtarief is 60 euro per uur.